GDPR

Vážení klienti, obchodní přátelé,

vzhledem k platnosti směrnice GDPR a dotazům, s nimiž se jistě setkáváte, sdělujeme stručnou informaci o způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji Vás, případně Vašich klientů.

V souvislosti s problematikou GDPR bychom Vás rádi ubezpečili, že:

1) shromažďujeme pouze obecné a kontaktní osobní údaje, abychom Vás mohli v souvislosti se zakázkami kontaktovat, vystavovat Vám platné doklady atd. Ke shromažďování těchto informací jsme oprávněni tím, že jsme spolu uzavřeli obchodní smlouvu (ať již má podobu smlouvy nebo přijaté objednávky). Pokud požádáte o aktualizaci či odstranění těchto osobních údajů, provedeme to v našem systému a adresáři poštovních programů, v účetním systému a v evidenci zakázek zůstanou informace zachovány po dobu nezbytně nutnou (zpravidla 5 let).

2) osobní data obsažená v zakázkách, které u nás realizujete, v žádném případě neevidujeme, neshromažďujeme a nezpracováváme je. Jsou pouze součástí objednávek, které musíme uchovávat v souvislosti se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Přístup k nim mají pouze osoby, které prošly školením v problematice ochrany osobních údajů.

3) v případech, kdy spolu opakovaně spolupracujeme, využíváme osobní data také k Vašemu kontaktování, které má zajistit co největší spokojenost s našimi službami. Nevylučujeme, že Vás prostřednictvím e-mailu oslovíme s oznámením o úpravách provozu nebo marketingovými nabídkami, ty se ale budou týkat výhradně sortimentu, ve kterém spolu obchodujeme a budeme se snažit, aby Vás neobtěžovaly. Vždy máte ústní či písemnou možnost takovýto postup odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem
Josef Bělehrádek

CEO
NATISKNEME.CZ s.r.o.